Categories
China

Shangri-La (Diqing)

11.01.2009 Songzanlin temple Shangri-La (Diqing)
11.01.2009 Songzanlin temple Shangri-La (Diqing)